2 juli 2024

Onderzoek warmtenet Bollenstreek

De gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen, Aardwarmte Rijnland en de woningcorporaties Stek en Padua onderzoeken of het mogelijk is om een warmtenet aan te leggen in de Bollenstreek. De intentieverklaring hiervoor is op 1 juli getekend. Stek ziet voor huurders de voordelen van een warmtenet en doet daarom mee aan dit onderzoek.

Aardwarmte is een duurzaam alternatief voor aardgas. Daarnaast kan het een grote bijdrage leveren aan de energietransitie. Een belangrijke voorwaarden voor Stek om mee te doen aan een warmtenet is voor huurders langjarig betaalbare lasten voor warmte in combinatie met betaalbare aansluitkosten voor de corporatie. Dit zijn belangrijke ingrediënten voor het toetsen van de haalbaarheid van dit initiatief.

Onderzoek

Het onderzoek moet antwoord geven op een aantal belangrijke vragen. Denk daarbij aan of het financieel haalbaar, betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam is. Dan pas wordt een definitief besluit genomen. De organisaties willen een zogenaamd publiek integraal warmtebedrijf oprichten. Het warmtenet kan ervoor zorgen dat er geen gas meer nodig om huizen en gebouwen te verwarmen. Er is voldoende warmte voor de hele regio.

Aansluiting woonwijken en bedrijven

Onderdeel van het onderzoek is het in beeld brengen welke wijken wanneer zouden kunnen aansluiten op het warmtenet. De gemeenten bepalen uiteindelijk welke wijken aansluiten. De woningcorporaties spelen hierin een rol omdat zij eigenaar zijn van een groot deel van de woningen. Ook overlegt Aardwarmte Rijnland met bedrijven die veel energie verbruiken en willen omschakelen.

Eerste stap

De intentieovereenkomst is de eerste stap. Als de resultaten van het onderzoek gunstig zijn kunnen de gemeenteraden waarschijnlijk in 2025 beslissen over de oprichting van een warmtebedrijf en het aansluiten van de woonwijken. Pas daarna kan deze intentieovereenkomst omgezet worden in een samenwerkingsovereenkomst. Wethouders Karin Hoekstra (Hillegom), Riet Austie (Lisse), Theo Alkemade (Noordwijk) en Heleen Hooij (Teylingen) zijn erg blij om samen op te kunnen trekken met de woningcorporaties en Aardwarmte Rijnland (een samenwerking van Shell, D4 en Firan). ‘Alleen door samen te werken kunnen we dit project van de grond krijgen.’

Aardwarmtebron in Noordwijk

De eerste bron om de aardwarmte te produceren komt waarschijnlijk aan de Leeweg in Noordwijk, op een bestaand terrein vlakbij de kruising van de N206 en de N444. Hier zit op zo’n twee kilometer diepte warm water in de bodem. Het warme water wordt naar boven gepompt en geeft zijn warmte af aan het warmtenet. Daarna wordt het water via een andere put teruggepompt naar dezelfde diepte in de bodem. Hier warmt het water opnieuw op. Kijk voor meer informatie over aardwarmte op www.aardwarmterijnland.nl.