26 juni 2024

Van koop naar huur

Wilt u vanuit een koopwoning verhuizen naar een huurwoning? Dit kan onder bepaalde voorwaarden. Het is onwenselijk dat eigenaren van een koopwoning zelf in een sociale huurwoning wonen. Daarom zijn daar afspraken over gemaakt.

Sinds 1 januari 2024 geldt de nieuwe Regionale Huisvestingsverordening 2024. Hierin staat hoe de woningcorporaties in Holland Rijnland de huurwoningen verdelen. Een huiseigenaar die naar een sociale huurwoning wil verhuizen, moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Tot nu waren zij verplicht om aan te tonen dat hun koopwoning al verkocht was. Dit terwijl zij nog geen sociale huurwoning toegewezen hadden gekregen. Zo liepen zij het risico geen dak meer boven het hoofd te hebben.

Aangepaste regels

Met de nieuwe regels is dit risico weggenomen. Er is een betere balans tussen de regels en de dagelijkse praktijk van woningzoekenden:

  • Een kandidaat-huurder moet bij een aanbieding van een huurwoning gegevens over de verkoop van de eigen woning aanleveren. Bijvoorbeeld het bewijs van een verkoopopdracht of opdracht tot dienstverlening. Zodat duidelijk is dat de kandidaat-huurder opdracht heeft gegeven voor verkoop van de eigen woning aan een makelaar.
  • De toewijzing is op voorwaarde dat de koopwoning binnen 6 maanden na de ingangsdatum van het huurcontract is verkocht én opgeleverd aan een koper. Huurders moeten binnen 6 maanden het bewijs hiervan afgeven bij Stek

Werkwijze

De woningbezitter levert bij de aanbieding van een huurwoning een bewijs van de (aanstaande) verkoop. De verkoopopdracht of -contract met een makelaar is in het begin voldoende. Verder tekent de nieuwe huurder bij de acceptatie van de woning een huurcontract en een formulier huuropzegging.

Stek controleert of de eigen koopwoning is verkocht en (vervolgens) of de woning binnen 6 maanden is geleverd aan een koper. Als dit niet het geval is, dan wordt de huisvestingsvergunning voor de sociale huurwoning ingetrokken. Is de woning wel binnen 6 maanden geleverd? Dan vervalt de huuropzegging.