2 februari 2024

Stek en Stichting Present Bollenstreek versterken samenwerking

Stek en Stichting Present Bollenstreek hebben op 31 januari een convenant ondertekend. Beide partijen werken al regelmatig samen bij leefbaarheidsprojecten. In het convenant hebben ze afspraken over de samenwerking, de werkwijze en verwachtingen vastgelegd.

Samen kun je meer

Stek en Present komen elkaar geregeld tegen. Stek zorgt voor betaalbare sociale huurwoningen en voor een prettige buurt om in te wonen. Waar nodig organiseert Stek activiteiten die het wonen in de wijk prettiger maken. De vrijwilligers van Present ondersteunen huurders die niet in staat zijn om mee te doen. Zo hebben de partijen eind vorig jaar samen een geslaagde tuinendag georganiseerd in Noordwijk. 

José Ratkai, Teamleider bij Stek is blij met de samenwerking. “Samen kun je meer! De vrijwilligers van Present helpen huurders die extra steun kunnen gebruiken.”

Inzet vrijwilligers

Stichting Present Bollenstreek brengt mensen bij elkaar die hulp willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. De vrijwilligers van Present zetten zich op projectbasis in voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.

Goede match

Stek en Present zien voordelen in de samenwerking. Stek signaleert welke huurders extra hulp nodig hebben. Present kan hier met de vrijwilligersgroepen invulling aan geven. Ook werken de partijen samen binnen buurtprojecten van Stek.

Roel de Jong voorzitter van Present Bollenstreek benadrukt het belang van samenwerking met maatschappelijke organisaties zoals Stek: “Door deze samenwerking met Stek kunnen we de match tussen vrijwilligers en hulpvragers nog beter maken! De inzet en capaciteiten van de vrijwilligers van Present kunnen zo goed als mogelijk worden afgestemd op de hulpvragen die bij Present binnenkomen.”  

Wilt u meer weten over Stichting Present en hoe u ook een bijdrage kunt leveren? Lees hier alles over op de website: https://stichtingpresent.nl/

Gerelateerde berichten

24 oktober 2023

Tuinendag Boerenburg Noordwijk