Passend toewijzen

Sinds 1 januari 2016 geldt een passendheidsnorm. De overheid wil met de passendheidsnorm voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen terecht komen. Dat heeft mogelijk gevolgen voor u als u een woning gaat huren.

Welke woning kan ik huren?

Uw huishoudgrootte en inkomen bepalen voor welke woningen u in aanmerking komt. Ieder jaar worden de inkomens en huurprijzen geïndexeerd. 

> lees meer over inkomensvoorwaarden