Bijzondere omstandigheden

Wij huisvesten naast reguliere woningzoekenden ook mensen uit kwetsbare groepen. Bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke, geestelijke of psychiatrische beperking.

Wij verhuren verschillende (groeps)woonvormen aan zorgpartijen. Daarin wonen cliënten van zorgorganisaties. In deze woonvormen is dagelijks begeleiding aanwezig. Zij zijn voor de buurt het aanspreekpunt.

Individuele cliënten kunnen ook huren bij Stek. Zij huren rechtstreeks van ons, maar hebben ook een begeleidingsovereenkomst met een zorgpartij. Dankzij deze begeleiding leren de cliënten zelfstandig te wonen. In regionaal verband zijn met Holland Rijnland afspraken gemaakt over wie van deze regeling gebruik kunnen maken. Deze regeling heet de contingentregeling bijzondere doelgroepen.