Statushouders

Jaarlijks is een aantal sociale huurwoningen beschikbaar voor statushouders.

Deze woningen verspreiden wij over de gemeenten. Want dat vinden we belangrijk. Het vrijhouden van woningen voor statushouders is een opdracht vanuit de Rijksoverheid. Maar omdat de gemeenten zelf geen woningen beheren, voeren wij deze taak voor hen uit.