UPDATE CORONA: WIJZIGING DIENSTVERLENING IVM AANGESCHERPTE REGELS

Jaarlijkse huurverhoging

U ontvangt jaarlijks voor 30 april een informatiebrief over de huurverhoging. De nieuwe huur gaat in op 1 juli van dat jaar. Wij mogen de huur ieder jaar verhogen. De overheid stelt hiervoor jaarlijks een maximaal percentage vast. Dit geldt voor alle sociale huurwoningen. De nieuwe huurprijs mag niet uitkomen boven de maximale huurprijs die voor de woning geldt.

Uw huur wordt jaarlijks hoger voor meer kwaliteit

Met uw huur houden wij de kwaliteit van onze woningen in stand. En bouwen we nieuwe woningen tegen betaalbare prijzen. Daarnaast dragen wij bij aan de leefbaarheid van de woonomgeving. Uw huur is voor ons de belangrijkste bron van inkomsten.

De jaarlijkse huurverhoging verschilt per huurder  

Ik huur een sociale huurwoning

Heeft u een sociale huurwoning en is uw netto huur lager dan € 737,14? Is uw gezamenlijk jaarinkomen hoger dan € 43.574,-? Dan heeft u te maken met inkomensafhankelijke huurverhoging van 6,6%. Hiervan is 2,6% inflatie en 4% inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit geldt niet voor:

  • Huurders met dit inkomen en een huur hoger dan € 737,14. Deze categorie huurders krijgen 2,6% huurverhoging en geen inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit is met onze huurdersorganisaties afgesproken.
  • Huishoudens waarvan een of meer leden de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt;
  • Huishoudens van vier of meer personen;
  • Gehandicapten en chronisch zieken.

Ik huur een woning in de vrije sector

De huurverhoging voor vrije sector huurwoningen is vanaf 1 juli 2020 vastgesteld op 2,6% (inflatie). Vrije sectorwoningen zijn woningen met een netto huurprijs hoger dan € 737,14 (prijspeil 2020) bij aanvang van de huur. Vrije sectorwoningen van de NWS met een huurovereenkomst gedateerd voor 2018 krijgen ook een huurverhoging van 2,6%.

Ik huur een parkeergarage, scootmobielstalling, woonwagen, standplaats of een erfpachtwoning

De huurverhoging voor deze verhuureenheden is per 1 juli 2020 vastgesteld op 2,6% (inflatie).

Ik huur een woning met een laag energielabel

Dan wordt uw huur niet altijd verhoogd. Heeft u woning een laag energielabel F of G? En is uw huurprijs hoger dan € 663,40 bij gelijkblijvende of hogere energiekosten? Dan gaat uw huur niet omhoog op 1 juli. Dit hebben we met onze huurdersorganisaties afgesproken.

Ieder jaar voor 1 mei doet Stek u een schriftelijk voorstel voor een huurverhoging. Tot 1 juli kunt u bezwaar maken tegen dit voorstel. Op 1 juli gaat de huurverhoging in.

Wij adviseren u om zelf bij de gemeentelijke BRP (Basis Registratie Personen) te controleren hoeveel personen er staan ingeschreven op uw adres. U kunt hiervoor naar uw gemeentehuis. Als blijkt dat uw huishoudinkomen op basis van een verkeerd aantal personen is berekend, dan kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging.

Bezwaar kunt u maken door het 'Bezwaarformulier' te printen, in te vullen en aan Stek toe te sturen, Postbus 126, 2160AC Lisse.

Als uw inkomen behoorlijk daalt in 2020 kunt u huurverlaging bij Stek aanvragen. Dit moet u schriftelijk doen. Stek beoordeelt op grond van uw brief en bijlagen of er een huurverlaging kan plaatsvinden.

De benodigde bijlagen zijn:

  • inkomensverklaring Belastingdienst van meest recent jaar (2019) van alle leden van het huishouden
  • uittreksel Basisregistratie Personen (bij gemeente te verkrijgen)
  • overige documenten die u inkomensdaling onderbouwen, zoals een ontslagbrief, een brief waarin staat dat u met pensioen gaat enz.
  • een specificatie van het maandinkomen van alle leden van het huishouden.

Stek beoordeelt uw bezwaar en geeft u een reactie. Deze reactie is een toekenning of afwijzing van uw bezwaar. Wanneer Stek niet akkoord gaat met uw bezwaar en u trekt het bezwaar niet in, dan stuurt Stek uw bezwaar door naar de Huurcommissie.

De huurverhoging is afhankelijk van het inkomen in 2019 van alle personen die op 1 juli 2020 op uw adres staan ingeschreven.