Nieuws

Positieve reacties op plan Graaf Janlaan in Hillegom

13 april 2022

Het pand wordt pas tegen het eind van dit jaar door Stek officieel als kantoor in gebruik genomen, maar de voormalige Rabobank aan de Wilhelminalaan 3 in Hillegom bewijst nu al zijn nut. De inloopbijeenkomst voor omwonenden en (toekomstige) bewoners van het project Graaf Janlaan en omgeving in Hillegom-West werd hier gisteren al druk bezocht.

Lees meer

Ondernemingsplan gemaakt met veel Stek-partners

1 april 2022

Ons ondernemingsplan voor de jaren 2022-2025 bevat veel ambities, maar is zeker geen soloproject van Stek. Het is gemaakt in samenspraak met veel maatschappelijke organisatie uit de Bollenstreek. Gemeenten, huurdersorganisaties, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, de ISD, er zijn heel wat partijen die hun inbreng hebben geleverd.

Lees meer

Huurders maar ook de mussen duurzaam onder de pannen

25 maart 2022

Eén van de grote uitdagingen in het Ondernemingsplan van Stek is het verduurzamen van het bestaande bezit. Woningen uit de jaren vijftig of zestig van de vorige eeuw zijn vaak niet goed geïsoleerd. Dat leidt - zeker in deze tijd - tot hoge energiekosten. Door een heel pakket van maatregelen aan de 'schil' van de huizen gaan die woonlasten omlaag en wordt het binnen ook nog eens veel aangenamer.

Lees meer

Veiligheidsregio coördineert opvang vluchtelingen uit Oekraïne

15 maart 2022

De oorlog in de Oekraïne roept veel emoties op, ook bij onze huurders. Vanuit onze maatschappelijke rol staat Stek in contact met de gemeenten over een eventuele bijdrage in het huisvesten van vluchtelingen. Voor de korte termijn is noodopvang nodig en daar is op dit moment in voorzien. Wat wij op langere termijn nog kunnen bijdragen, is afhankelijk van de ontwikkelingen en de gesprekken met de gemeenten.

Lees meer