19 augustus 2020

Jaarverslag Stek in vogelvlucht

Elk jaar brengt Stek een jaarverslag uit. In dit jaarverslag leggen we verantwoording af over onze inzet en onze resultaten in het afgelopen jaar. Het jaar 2019 stond in het teken van fusie tussen de Noordwijkse Woningstichting, Stek en Vooruitgang.

Nieuwe Stek

Op dit moment is het 2020,  zijn de drie corporaties gefuseerd en gaan als Stek verder. Het nieuwe Stek is geworteld in de Bollenstreek, waar wij 11.600 woningen beheren. We bouwen mee aan prettige, leefbare wijken. Onze drijfveer zit niet in stenen, maar in de mensen die op ons rekenen. Stek: Je huis, je thuis

> Jaarverslag in vogelvlucht Stek/NWS 2019

> Afzonderlijke jaarverslagen 2019 Stek en Noordwijkse Woningstichting