16 juli 2020

Stek door computerproblemen slecht bereikbaar

Problemen bij de invoering van een nieuw computersysteem zorgen al dagenlang voor een slechte bereikbaarheid van Stek. Huurders krijgen via de telefoon lastig of helemaal geen gehoor, e-mails worden traag beantwoord en reparatieverzoeken komen niet of slechts gedeeltelijk aan. “Dit is niet de service die onze klanten van ons mogen verwachten”, zegt bestuurder Hans Al.

Niet vlekkeloos

Met de organisatorische fusie van Stek, NWS en Vooruitgang op 1 juli was het noodzakelijk om alle huurders van de ‘nieuwe’ Woonstichting Stek via een nieuw computersysteem te bedienen. De invoering hiervan ging verre van vlekkeloos. Ons Klant Contact Centrum – dat door de versoepeling van de coronaregels toch al druk bezig was met het wegwerken van achterstanden – werd het zwaarst getroffen. De medewerkers konden de afgelopen dagen de stroom telefoontjes, e-mails en reparatieverzoeken niet meer adequaat verwerken. Dat lukte zelfs niet met de inzet van extra medewerkers en het tot in de late avonduren doorgaan om de achterstanden weg te werken.

Extra drukte

Tot overmaat van ramp is ook ons Klantportaal – waar huurders veel zaken zelf online kunnen regelen – nog steeds uit de lucht. Ook dat zorgt voor extra drukte op ons KCC.

Ondertussen wordt met man en macht gewerkt om de problemen met het computersysteem te verhelpen. Daarbij worden elke dag vorderingen gemaakt, maar de achterstand is inmiddels zo groot dat onze slechte bereikbaarheid nog wel even aanhoudt. We vragen uw begrip voor deze situatie. We doen er echt alles aan om onze service zo snel mogelijk weer op het vertrouwde niveau te krijgen.