UPDATE CORONA: WIJZIGING DIENSTVERLENING IVM AANGESCHERPTE REGELS

29 september 2020

Stek neemt weer strengere coronamaatregelen

Nu het coronavirus weer veel sneller om zich heen grijpt dan verwacht, haalt ook Woonstichting Stek de komende drie weken de teugels strakker aan. Dat heeft gevolgen voor onze dienstverlening aan de huurders. Onze medewerkers werken zoveel mogelijk thuis, het bezoek aan onze kantoren wordt beperkt en niet-spoedeisende reparaties worden uitgesteld.

Vanaf woensdag 30 september nemen we de volgende maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Bij de balies in Lisse en Noordwijk wordt steeds maar 1 persoon tegelijk geholpen. Overige bezoekers wachten buiten;
  • We vragen zoveel mogelijk of reparatieverzoeken kunnen wachten tot na deze periode van drie weken;
  • Spoedreparaties worden wel uitgevoerd met de benodigde voorzorgsmaatregelen. We checken vooraf hoe de situatie ter plekke is en werken met mondkapjes;
  • Het veiligheidsprotocol voor aannemers en andere partijen die voor ons werken, wordt weer nadrukkelijk onder de aandacht gebracht;
  • Verhuur en mutaties gaan we weer digitaal doen;
  • Woonconsulenten en opzichters stellen bezoeken uit tot na deze drie weken. Uiteraard worden spoedeisende zaken wel opgepakt, met de bekende voorzorgsmaatregelen.

We snappen dat het niet meevalt om weer een stap terug te zetten. Maar hopelijk leveren deze drie weken van een strenger regime, voldoende ruimte op om straks weer geleidelijk terug te keren naar het oude, vertrouwde normaal.