14 juli 2020

Stek verstuurt e-mail met betaalknop

Om achterstanden bij de betaling sneller en makkelijker te voldoen, verstuurt Stek vanaf deze week e-mails met een betaalknop. Via deze link kunnen huurders direct via Ideal het openstaande bedrag overmaken. Na enkele weken volgt via sms een herinnering met dezelfde link.

Hoe kunt u controleren dat de mail of sms ook echt van Stek komt? Klik dan op de beveiligingscheck in de mail waarmee u de echtheid van de afzender kunt controleren.

Incasso

De e-mails gaan naar huurders die geen gebruik maken van automatische incasso en een achterstand hebben in de betaling van de huur of de servicekosten. Huurders van wie geen e-mailadres bekend is, krijgen nog steeds een brief.

Wie problemen heeft met de betaling van de huur, kan contact opnemen met Stek voor het treffen van een betalingsregeling.