5 augustus 2020

Stek werkt achterstanden weg; klantportaal open

Er is hard gewerkt om de bereikbaarheid en de dienstverlening van Stek weer op het vertrouwde niveau te brengen. De problemen met het computersysteem zijn voor een belangrijk deel verholpen, waardoor de achterstanden kunnen worden weggewerkt. Ook onze digitale ‘winkel’ gaat weer open: het vernieuwde Klantportaal is deze week in gebruik genomen.

Gebruikersnaam

De gebruikersnamen en wachtwoorden voor ‘Mijn Stek’ zijn verstuurd naar de huurders die al gebruik maakten van ons klantportaal.  Onder hen zijn ook oud-huurders van Stek, die zo nog een jaar lang online hun gegevens (zoals bijvoorbeeld de eindafrekening) kunnen bekijken. Als u nog geen account heeft maar wel toegang wilt tot onze digitale dienstverlening, kunt u een e-mail sturen naar info@stek-wonen.nl. Dan krijgt u van ons zo snel mogelijk de activatiegegevens. Voormalige huurders van de Noordwijkse Woningstichting houden hun ‘oude’ gebruikersnaam en wachtwoord om op ‘Mijn Stek’ in te loggen.

Via het vernieuwde klantportaal kunnen huurders van Stek veel zaken snel en gemakkelijk online regelen, van het inplannen van een reparatieverzoek tot het betalen van de huur. ‘Mijn Stek’ is bereikbaar via de website van Woonstichting Stek: www.stek-wonen.nl.

Achterstanden

De invoering van een nieuw centraal computersysteem was sinds de fusiedatum van 1 juli de oorzaak van de slechte bereikbaarheid van Stek, zowel telefonisch als per e-mail. Ook konden reparatieverzoeken niet worden ingepland en was het vaak niet mogelijk om gegevens van huurders in te zien. De inrichtingsproblemen raakten alle afdelingen, maar vooral het Klant Contact Centrum en daarmee de dienstverlening aan de huurders. Na een periode waarin het werk zich door de lockdown vanwege het coronavirus toch al had opgestapeld, liepen de achterstanden in het wegwerken van e-mails en binnenkomende telefoontjes alleen nog maar verder op.

Terugbelactie

Momenteel is het KCC en de rest van de organisatie bezig om, waar nodig met extra ondersteuning, de achterstanden in te lopen. Daartoe hoort ook een ‘terugbelactie’ richting huurders die zich de afgelopen periode onvoldoende gehoord voelden. De verwachting is dat het serviceniveau aan het eind van deze maand weer op het oude niveau is.