CORONA: AANGEPASTE DIENSTVERLENING

8 april 2021

Een huurhuis? Zorg dat je ingeschreven staat

Waarom stelt Stek niet ‘gewoon’ een huis beschikbaar? Die reactie volgt vaak op schrijnende gevallen van (dreigende) woningnood die de media halen. Maar juist om willekeur bij de toewijzing van schaarse sociale huurwoningen te vermijden, moeten woningcorporaties aan allerlei regels voldoen. De rijksoverheid maar ook gemeenten letten erop, dat alles volgens die regels verloopt.

Behalve het inkomen van de woningzoekende is ook de inschrijftijd belangrijk. De 14 woningcorporaties in het gebied Holland Rijnland (de Bollenstreek, regio Leiden en regio Alphen aan den Rijn) bieden hun woningen aan via www.hureninhollandrijnland.nl. Wil je in aanmerking komen voor een sociale huurwoning in dit gebied? Stap 1: zorg dat je ingeschreven staat! Dat kost 7,50 euro per jaar en het lidmaatschap kan automatisch worden verlengd. Zelfs als je nu naar volle tevredenheid woont, is het verstandig om je (opnieuw) in te schrijven. Niemand weet hoe het leven loopt en of je de inschrijving ooit nog nodig gaat hebben. Mocht het zover komen dat je reageert op een sociale huurwoning, dan heb je in elk geval al een aantal inschrijfjaren opgebouwd.
In onderstaande infographic wordt uitgelegd hoe het precies werkt.