CORONA: AANGEPASTE DIENSTVERLENING

20 april 2021

Huur sociale huurwoningen blijft gelijk

De huur voor sociale huurwoningen wordt in 2021 niet verhoogd. Dat heeft de rijksoverheid bepaald. Er zijn wel uitzonderingen op die regel. Huurders krijgen hierover voor 1 mei bericht.

Huur wordt gebruikt voor meer kwaliteit, nieuwe woningen en leefbaarheid

De nieuwe huur gaat in op 1 juli van dit jaar. Voor woningcorporaties is de huur de belangrijkste bron van inkomsten. Wij houden er de kwaliteit van onze woningen mee in stand. En bouwen nieuwe woningen tegen betaalbare prijzen. Daarnaast dragen wij bij aan de leefbaarheid van de woonomgeving.

Geen huurverhoging sociale huurwoningen in 2021

Wij mogen de huur elk jaar verhogen. De overheid stelt hiervoor jaarlijks een maximaal percentage vast. De nieuwe huurprijs mag niet uitkomen boven de maximale huurprijs die voor de woning geldt. Tijdens deze coronacrisis heeft de regering bepaald dat de huur voor sociale huurwoningen in 2021 niet wordt verhoogd.
Dat geldt ook voor de huur voor een woonwagen of standplaats.

Uitzonderingen

De huurverhoging voor vrije sector huurwoningen is vanaf 1 juli 2021 vastgesteld op 1,4 procent. Dat is net zo hoog als de inflatie. Vrije sectorwoningen zijn woningen met een netto huurprijs hoger dan € 752,33 (prijspeil 2021) bij aanvang van de huur. De huur voor een parkeergarage, scootmobielstalling of een erfpachtwoning wordt ook verhoogd met 1,4%.

De huur kan wel veranderen

Hoewel uw huur hetzelfde blijft, is het mogelijk dat uw servicekosten worden aangepast. Het bedrag dat u maandelijks naar Stek overmaakt, kan daardoor wel veranderen.

Tijdelijke verlaging van het serviceabonnement

De coronacrisis zorgt ervoor dat niet alle werkzaamheden van het serviceabonnement worden uitgevoerd zoals u van ons gewend bent. Daarom hebben wij gekozen voor een verlaging van het serviceabonnement van € 1,- per maand voor de duur van 1 jaar, vanaf 1 juli 2021.