27 december 2021

Meer greep op dagelijks onderhoud

Woonstichting Stek krijgt meer greep op het onderhoud aan haar woningen. Om de service aan de huurders te verbeteren, betere kwaliteit te leveren en doelmatiger te werken, sluiten we overeenkomsten met vier van onze grootste voorkeursleveranciers. Zij nemen vanaf 1 januari 2022 het overgrote deel van het dagelijks- en mutatieonderhoud voor hun rekening.

De vier aannemers waarmee Stek gaat werken zijn P.C. Honcoop & Zn, KBM Onderhoud & Renovatie, Van Rhijn Bouw Renovatie & Onderhoud en Horsman & Co. Met hen worden meetbare prestatieafspraken gemaakt. De overeenkomsten met deze bedrijven gelden – onder voorwaarde van goed functioneren – voor drie jaar. Voor specifieke onderhoudscontracten – zoals bijvoorbeeld voor rioolwerkzaamheden, schoonmaak- en groenonderhoud, onderhoud van liftinstallaties en het verwijderen van asbest – blijft Stek wel specialistische bedrijven inschakelen. Daarnaast heeft Stek voor handzame klussen ook eigen vaklieden in dienst.

Kwaliteit beter toetsen

Met meer dan 11.000 woningen, vele honderden reparatieverzoeken per maand en enkele tientallen aannemers en leveranciers die de klussen uitvoeren, is het onderhoud bij Woonstichting Stek een complexe operatie. Het belangrijkste doel van het terugbrengen van het aantal leveranciers waarmee de woonstichting werkt, is het verhogen van de klanttevredenheid. “Het nieuwe samenwerkingsverband maakt het mogelijk dat we de kwaliteit van het werk eenvoudiger kunnen toetsen. En ook snel kunnen reageren als huurders niet tevreden zijn”, zegt Mieke ter Hofstede, hoofd van het Klant Contactcentrum van Stek.

Daarnaast is het schakelen met vier grote bedrijven veel doelmatiger dan met tientallen verschillende onderhoudsleveranciers. Vanwege de omvang van het werk kan Stek er ook vanuit gaan dat deze voorkeursaannemers klaarstaan om deze klus te klaren. Ook dat is belangrijk in een markt waar de vraag naar goede onderhoudsbedrijven groot is en het aanbod schaars.

Tevreden huurder

Aan eenvoudiger en doelmatiger werken, gaat vaak ook een complexe operatie vooraf. Achter de schermen is de afgelopen maanden veel geregeld om dit per 1 januari voor elkaar te krijgen. “Niet alles zal dan meteen voor honderd procent goed lopen”, waarschuwt Ter Hofstede. “Maar we weten waar we naartoe werken: heldere lijntjes, een goed product en een tevreden huurder.”