15 februari 2021

Ontwikkeling Dever-Zuid/Geestwater

Hans Al van Woonstichting Stek (l), Heleen Aarts van vastgoedontwikkelaar Amsvest (m) en wethouder Jeanet van der Laan tekenen de samenwerkingsovereenkomst voor Dever-Zuid/Geestwater
Hans Al van Woonstichting Stek (l), Heleen Aarts van vastgoedontwikkelaar Amsvest (m) en wethouder Jeanet van der Laan tekenen de samenwerkingsovereenkomst voor Dever-Zuid/Geestwater

De gemeente Lisse heeft samen met Woonstichting Stek en vastgoedontwikkelaar Amvest een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van de nieuwe wijk Dever-Zuid/Geestwater. Het doel is om op deze laatste grote ontwikkellocatie in Lisse een duurzame wijk met 450 woningen en een park te realiseren.

Nu de afspraken voor de ontwikkeling zijn vastgelegd, wordt de komende periode gewerkt aan een stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan. Er zijn enkele ontwerpbureaus uitgenodigd om hieraan mee te doen, waarvan er uiteindelijk één wordt geselecteerd. De opgave is om een duurzame wijk voor de toekomst te ontwerpen waarin mensen gezond en plezierig samenleven. De woningen moeten architectonisch passen in het landschap met een optimaal vormgegeven openbare ruimte. 

Planning

Omwonenden en de toekomstige bewoners van de wijk worden via een participatietraject bij de realisatie betrokken. De planning is dat het de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan in de tweede helft van 2021 vaststelt.

Doorstroming

Wethouder Jeanet van der Laan is blij dat er vaart komt in de ontwikkeling van Dever-Zuid/Geestwater. ‘We hebben de woningen in Lisse hard nodig en we willen daarmee ook de doorstroming op de woningmarkt stimuleren. Er wordt al vele jaren over de nieuwe wijk gepraat, maar we willen nu echt, samen met Stek en Amvest, vaart maken om Lisse nog mooier te maken.’