CORONA meeste beperkingen opgeheven

14 oktober 2021

Oog voor de buurt tijdens wijkschouwen

De zorg voor een leefbare buurt delen we als Stek met vele partijen. Dat is goed zichtbaar tijdens de wijkschouwen die we dit najaar houden in de vier Bollenstreekgemeenten. Met een bont gezelschap van huurders tot bestuurders lopen we langs onze woningen om te kijken wat opvalt en kan worden verbeterd.

De kwaliteit van de woningen is de verantwoordelijkheid van Stek, maar een fijne leefomgeving maken we met elkaar. Bij de eerste wijkschouw in de Noordwijkse Boechorst werd dat meteen al duidelijk door de opkomst. Behalve de manager Wonen, de woonconsulent en de wijkbeheerder van Stek, waren vanuit de gemeente Noordwijk de wethouder Wonen, de adviseur volkshuisvesting en de wijkcoördinator aanwezig, net als (uiteraard) een vertegenwoordiging van de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk en de huurders zelf. En ook de wijkagent liep mee.

Fietsparkeren en spookrijders

Het complex Boechorst bestaat uit meerdere ‘torentjes’ met appartementen en eengezinswoningen. De wijk is opgetrokken in de eerste jaren na de eeuwwisseling en is dus nog betrekkelijk nieuw. Grote knelpunten kwamen er tijdens de wijkschouw dan ook niet naar voren, maar er was toch genoeg op- en aan te merken om mee aan de slag te gaan. Zo is er gesproken over meer mogelijkheden voor fietsparkeren, over het aanzicht van het complex (zoals groene aanslag op tegels, bloembakken die door bewoners niet overal meer goed worden bijgehouden), maar ook het verkeer kwam aan bod. Er is hinder van spookrijders en hardrijders.

Aandachtspunten genoteerd

De aandachtspunten zijn genoteerd en de komende tijd wordt bijgehouden of er werk van is gemaakt. Na Noordwijk volgen er dit najaar nog wijkschouwen in Hillegom, Teylingen en Lisse.