CORONA: AANGEPASTE DIENSTVERLENING

25 maart 2021

Stek tevreden met oplossing overlastzaak Berkhoutlaan Lisse

Woonstichting Stek is tevreden met de uitkomst van de overlastzaak in het complex aan de Berkhoutlaan in Lisse. Het aanbod voor vervangende tijdelijke huisvesting dat Stek vorige week al deed, is op last van de rechter door de bewoner geaccepteerd. Ook heeft hij ingestemd met begeleiding door De Binnenvest, een stichting voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Daarmee wordt voorkomen dat de overlastproblemen zich op een andere plek opnieuw voordoen.

Drie verschillende rechters hebben de handelwijze van Stek in deze zaak getoetst, waarbij het ontruimingsbevel steeds overeind bleef. De laatste keer was op maandag 22 maart, toen het hoger beroep diende bij het Gerechtshof in Den Haag. In de tussentijd is achter de schermen veel energie gestoken in het vinden van tijdelijke huisvesting en begeleiding voor de huurder die het betreft. Gemeente, sociale partners en de kerk waren daarbij betrokken.

Nadat De Binnenvest met de huurder een zorgovereenkomst sloot, deed Stek deze stichting in de week voor het hoger beroep het aanbod om voor een periode van een half jaar een woning in Sassenheim te huren, waar meneer kon worden ondergebracht. De Binnenvest bracht het aanbod vorige week over aan de huurder, die hierover tot aan de zitting geen uitsluitsel gaf.

Afspraken

De aangeboden woning in Sassenheim moet door de betrokken huurder nog wel worden geaccepteerd. De rechter heeft daarbij aangetekend dat er alleen op zwaarwegende gronden – bij grote gebreken of wanneer de woning niet veilig is - kan worden geweigerd. In dat geval moeten beide partijen opnieuw naar de rechter om over de dan ontstane situatie te spreken.

Als de woning wél wordt geaccepteerd, is dat voor zes maanden. De rechter heeft bepaald dat de bewoner, ondersteund door De Binnenvest, in die periode zelf een actieve rol heeft om te reageren op andere woningen. Ook Stek is daarbij behulpzaam, maar staat niet garant voor andere woonruimte. Het appartement aan de Berkhoutlaan moet op 5 april zijn ontruimd. Stek helpt op verzoek van de bewoner bij de verhuizing.

Verziekte sfeer

De aanhoudende overlast in het complex aan de Berkhoutlaan in Lisse speelt al ruim vier jaar. Centraal in de klachten staat het gedrag van een 76-jarige huurder. Wat aanvankelijk begon met kleine ergernissen tussen buren, leidde in de loop der tijd tot een compleet verziekte sfeer in het complex. Daarbij spreken meerdere bewoners over agressie, intimidatie en bedreiging.

Afspraken soms onmogelijk

Als woningcorporatie voelt Stek zich verantwoordelijk voor het woongenot van al haar huurders. Wanneer iemand overlast meldt, wordt eerst gevraagd of de huurders er met elkaar over in gesprek kunnen gaan. Als het nodig is, overlegt Stek met partijen of er afspraken mogelijk zijn. In dit geval zijn daarbij onder anderen ook de wijkagent en enkele andere externe betrokkenen ingeschakeld. Over het algemeen lukt het dan goed om overlast van elkaar zo op te lossen. Problematisch wordt het pas als er met iemand geen afspraken zijn te maken of wanneer hij de ernst van de situatie niet inziet.

Onafhankelijke toets

Als alle gesprekken en bemiddelingstrajecten over overlast op niets uitlopen, rest de gang naar de rechter. Die toetst of er echt alles aan is gedaan om de situatie te veranderen. De argumenten van alle partijen worden gewogen en uiteindelijk volgt een onafhankelijke uitspraak. In dit geval hebben drie verschillende rechters zich over deze zaak gebogen en is de handelwijze van Stek als zorgvuldig beoordeeld.