CORONA: AANGEPASTE DIENSTVERLENING

24 februari 2021

Uitzetting is een uiterste middel

Het is in alle gevallen het eindstation van een lang traject: de gang naar de rechter om een huurcontract te ontbinden en de woning te ontruimen. Het Leidsch Dagblad schrijft hier deze week over. Kan een huurder zomaar uit zijn huis gezet worden. Het antwoord is: Nee.

Hoe kan het dan toch zover komen?

Als alle gesprekken en bemiddelingstrajecten over overlast op niets uitlopen, blijft er niets anders over dan de rechter om uitspraak te vragen. Die toetst in deze gevallen of er echt alles aan gedaan is om de situatie te veranderen. De argumenten van alle partijen worden gewogen en uiteindelijk volgt een onafhankelijke uitspraak. In deze zaak is het kort geding om de uitzetting op te schorten afgewezen.

Verantwoordelijk

Als woningcorporatie voelen we ons verantwoordelijk voor het woongenot van al onze huurders. Wanneer iemand overlast meldt, vragen we altijd eerst of de huurders er met elkaar over in gesprek kunnen gaan. Als het nodig is, gaan wij praten met partijen of er afspraken mogelijk zijn. Over het algemeen lukt het goed om overlast van elkaar zo op te lossen.

Begrip

Soms blijft de overlast bestaan of wordt zelfs erger. Ook dan blijven we in gesprek en trekken we als dit nodig is op met maatschappelijke organisaties. Wanneer er sprake is van agressief, intimiderend of bedreigend gedrag, is er ook een rol voor de politie. We hebben begrip voor de gevoelens en emoties van beide kanten, de overlastgever en degenen die overlast ervaren. Alle mogelijkheden worden benut om onenigheden in onderling overleg op te lossen. Helaas bleek na alle inzet en afwegingen, dat er geen andere oplossing was dan de huurder uit de situatie te halen.

Alternatief

Ook dan zijn we zorgvuldig en toetst een rechter het geheel nog eens diepgaand. Als de rechter het ermee eens is, dan blijven we betrokken. En brengen wij de huurder als nodig in contact met gespecialiseerde maatschappelijke organisaties die alternatieve mogelijkheden kunnen bieden. Een ontruiming moet zowel voor de overlastgever als degene die overlast ervaren oplossingen bieden.

Zolang de huurder, maatschappelijke organisaties en wij nog in gesprek zijn over alternatieven, doen we daar geen mededelingen over.