CORONA: AANGEPASTE DIENSTVERLENING

15 april 2021

Veel animo voor plek in Thuishuis Noordwijk

Er is 'overweldigend veel' belangstelling voor het Thuishuis Noordwijk. Dat meldt projectcoach Jan Ruyten van de Stichting Thuishuis Noordwijk, samen met Woonstichting Stek de initiatiefnemer voor dit 'studentenhuis voor senioren'.

Tot nog toe hebben zich bijna 80 gegadigden gemeld voor de bewonersgroep van zes alleenstaande 55-plussers die hun intrek willen nemen in het Thuishuis. Van die 80 mensen komen er 30 uit Noordwijk en 50 uit de rest van het land. Het Thuishuis opent in de tweede helft van dit jaar.

Goede start

Ruyten richt zich met name op de 'Noordwijkers', die een voorkeurspositie hebben. Deze groep bestaat uit 23 vrouwen en 7 mannen, van wie de jongste 56 en de oudste 86 jaar is. De gemiddelde leeftijd is 70 jaar. Na een eerste selectieronde zijn er momenteel ongeveer 17 serieuze kandidaten overgebleven; acht personen overwegen hun deelname nog. Ruyten spreekt van een goede start. "Er zullen verderop in het traject nog zeker mensen afvallen, maar het zou mij niet verbazen als we straks na de samenstelling van de volledige groep, meteen nog een wachtlijst overhouden."

Huurcontract

De zes bewoners hebben hun eigen individuele woonruimte in het Thuishuis - een onderdeel van het nieuwe Northgo-wijkje - maar delen ook een gezamenlijke woonkamer, keuken en hobbyruimte. Ze sluiten een huurcontract met Stek, de Stichting Thuishuis Noordwijk begeleidt het project.