3 juni 2021

Veel belangstelling voor woningen Northgo-terrein

Het is natuurlijk een prachtig plan, maar het tekent ook de grote behoefte aan meer betaalbare sociale huurwoningen in de Bollenstreek: voor de 55 nieuwbouwwoningen in het nieuwe Northgo-wijkje in Noordwijk hebben zich bijna 3400 gegadigden ingeschreven.

De meeste belangstelling was er voor de 18 twee- en driekamer maisonnettewoningen (ruim 1300), daarna voor de 30 appartementen (ruim 1100) en de 7 eengezinswoningen (950 reacties). De kandidaten (en reservekandidaten) voor deze nieuwbouwwoningen krijgen deze week bericht van Stek. Dat betekent helaas ook dat we heel veel mensen moeten teleurstellen.

Thuishuis

Het Northgo-wijkje op de plek van de gesloopte Northgo-hal en het voormalige marktplein telt in totaal 61 woningen. Zes daarvan zijn ondergebracht in het zogenaamde Thuishuis voor senioren. Voor de belangstellenden voor een plek in deze betrekkelijke nieuwe woonvorm - waarbij ieder zelfstandig woont, maar wel gezamenlijke voorzieningen en een huiskamer deelt - wordt deze maand een informatiebijeenkomst gehouden.