CORONA aangepaste dienstverlening

19 augustus 2021

Weesfietsen rond complexen weggehaald

Bij een aantal van onze wooncomplexen in Sassenheim en Hillegom zijn opruimacties gehouden om vele tientallen wrak- en weesfietsen te verwijderen. De rijwielen worden dertien weken bewaard in de opslag. Als de eigenaar zich dan nog niet meldt, worden de fietsen definitief afgevoerd.

Laatste oproep om op te ruimen

De vele fietswrakken vervuilen niet alleen de stallingen, maar zorgen ook voor een rommelige aanblik van onze complexen. Bij het opruimen ervan gaan onze wijkbeheerders niet over één nacht ijs. De fietsen krijgen eerst een label, waarmee een eventuele eigenaar wordt gevraagd zijn of haar fiets te verwijderen. Als dat na een paar weken niet is gebeurd, haalt Stek  de rijwielen pas weg.

Tweede leven

Na een periode in de opslag gaan de fietsen naar De Meerkoet, een leer- en werkomgeving voor mensen met een beperking en talenten. In hun werkplaats krijgen weesfietsen die nog de moeite waard zijn, een opknapbeurt en worden ze te koop aangeboden. Zo blijft het rond onze complexen schoon en vinden weesfietsen een nieuwe ‘baas’.