CORONA aangepaste dienstverlening

29 april 2021

Woningen Northgo-wijkje binnenkort verdeeld

Het is nog een paar maanden hard werken, voordat het nieuwe Northgo-wijkje in Noordwijk wordt opgeleverd. Maar binnenkort zijn deze nieuwe sociale huurwoningen van Stek al wel te vinden op het woonruimteverdeelsysteem hureninhollandrijnland.nl. Houd deze website dus in de gaten, als u geïnteresseerd bent in een appartement of eengezinswoning.

 Daar vindt u dan ook de criteria waarmee deze woningen worden verdeeld en hoe de verschillende doelgroepen van woningzoekenden worden bediend.

Binnentuin

De bebouwing op het Northgo-terrein met in totaal 61 woningen is heel gevarieerd. Er is een appartementencomplex langs de doorgaande Duinwetering, er zijn eengezinswoningen aan de Johanna van Hoornstraat en beneden- en bovenwoningen langs de Susanna van Ettenstraat. Deze laatste vormen - met het Thuishuis voor alleenstaande 55-plussers - een soort hof met een binnentuin.

Corona

In deze tijd van corona is er voor geïnteresseerde huurders geen echte bezichtiging van de woningen mogelijk. Er worden filmpjes gemaakt waarmee ‘digitaal’ door de verschillende woningtypen kan worden gelopen. Net als het moment waarop voor de woningen kan worden ingeschreven, maken we tijdig op Facebook en onze website bekend wanneer deze filmpjes beschikbaar zijn.