CORONA: lees de aangepast maatregelen

2 december 2021

Zonnepanelen op zes complexen met etagewoningen

Zonnespecialist Lens helpt Stek bij het verduurzamen van het woningbezit met zonnepanelen. De komen periode worden nog eens in totaal ruim 1.000 zonnepanelen geplaatst, verdeeld over zes complexen met etagewoningen in Lisse, Noordwijk en Voorhout. De hele zonne-installatie levert per jaar ruim 300.000 kWh op en een jaarlijkse CO2-besparing van 138.000 kg. Ter vergelijking: een boom neemt jaarlijks ongeveer 25 kilo CO2 op.

Stek legt de nadruk op betaalbaarheid en beschikbaarheid van haar woningen. Dat betekent: flink bouwen in verschillende prijsklassen, zodat ook de lagere inkomens een goede kans op een woning hebben. En blijven investeren in de kwaliteit en de duurzaamheid van het bestaande bezit. 

Lagere woonlasten

In het project dat Stek en Lens samen uitvoeren gaat het in totaal om zes complexen: vijftien daken en 368 woningen. De bewoners van deze appartementen kunnen meedoen voor vier panelen per woning. Dit levert circa 1.300 kWh per woning per jaar op. Bewoners besparen hierdoor op hun woonlasten. “Ons streven is dat we met ons woningbezit uiteindelijk net zo veel energie opwekken als we gebruiken”, zegt André Smit, programmamanager Verduurzaming bij Stek. “Met deze zonnepanelen komen we weer een stapje dichter bij dat doel.”

Complete ontzorging

Lens begeleidt de zonnestroomprojecten vanaf de ontwikkeling tot installatie en oplevering, inclusief  monitoring van de installatie. Ook verzorgt Lens de werving en huurderscommunicatie.