28 april 2022

Aankondiging huurverhoging verstuurd

De huur is de belangrijkste inkomstenbron voor Stek. We houden de kwaliteit van onze woningen ermee in stand en het maakt ons mogelijk om nieuwe woningen tegen betaalbare prijzen te bouwen. Ook gebruiken we deze inkomsten om de leefbaarheid van de woonomgeving te verbeteren. Stek mag de huur niet zomaar verhogen. De rijksoverheid bepaalt jaarlijks met welk percentage de huur jaarlijks stijgt.

Standaard verhoging

Voor 2022 is de standaard huurverhoging 2,3 procent. Maar met welk bedrag uw huur precies omhoog gaat, is afhankelijk van allerlei factoren. Daarvoor zijn uw inkomen, gezinssamenstelling en welk type huis u bewoont, ook van belang.

Per mail of per post

De nieuwe huur gaat in op 1 juli. De huurders van Stek krijgen voor 30 april een brief waarin staat wat er voor hen verandert. Dat gebeurt dit jaar voor het eerst op grote schaal via e-mail. Als er van u geen recent e-mailadres bekend is, wordt de brief per post verstuurd.

Op deze pagina vindt u alle informatie over de jaarlijkse huurverhoging.