25 maart 2022

Huurders maar ook de mussen duurzaam onder de pannen

Eén van de grote uitdagingen in het Ondernemingsplan van Stek is het verduurzamen van het bestaande bezit. Woningen uit de jaren vijftig of zestig van de vorige eeuw zijn vaak niet goed geïsoleerd. Dat leidt - zeker in deze tijd - tot hoge energiekosten. Door een heel pakket van maatregelen aan de 'schil' van de huizen gaan die woonlasten omlaag en wordt het binnen ook nog eens veel aangenamer.

 We kunnen niet alles tegelijk aanpakken, maar in onze routekaart naar een CO2-neutraal woningbezit komen de slechtst geïsoleerde woningen het eerst aan de beurt. Bij de werkzaamheden worden ook de beschermde diersoorten als vleermuizen en nestelende vogels niet vergeten: uiteindelijk komen zelfs de mussen duurzaam onder de pannen.

Routekaart

De komende jaren gaan we duurzaamheid nog gerichter aanpakken. Ons doel? In 2050 is onze hele woningvoorraad CO2-neutraal. Daarom hebben we een routekaart waarin we de nodige maatregelen en bijbehorende kosten in beeld hebben. Deze routekaart is ons verduurzamingsprogramma. Daarnaast werken wij mee aan verduurzaming op verzoek van huurders.

Geen doel op zich

Verduurzaming is voor ons niet alleen een doel op zich. Het is ook een manier om de gezondheid en woonkwaliteit van onze huurders te verbeteren. Ook houden we hiermee de energiekosten betaalbaar en gaan onze woningen langer mee.

In deze legt onze projectleider het allemaal uit.