9 mei 2022

Inzet buurtbemiddeling helpt

De komende twee jaar werken de HLT-gemeenten, de politie en Stek samen met bureau Bemiddeling Bollenstreek aan het verminderen van woonoverlast in buurten. Vooral ruzies voorkomen en oplossen zijn een speerpunt. Dit bevordert fijn wonen, sterkere gemeenschapszin en een grotere zelfredzaamheid van inwoners.

Succesvol

In Hillegom is al een succesvolle proef met buurtbemiddeling geweest. Het streven is om ten minste 70 procent van de behandelde problemen met een positief resultaat af te ronden. Buurtbemiddeling wordt niet ingezet bij relatieproblemen, psychische problemen of verslavingsproblematiek. Dan zijn andere instanties aan zet.

Belangrijk

Manager Wonen Jolanda de Vries ziet veel positieve kanten. “In de prestatieafspraken van HLT is afgesproken dat we buurtbemiddeling gaan inzetten. En dat is belangrijk want burenruzies kunnen een negatief effect hebben op de hele straat of buurt. In Hillegom zien we dat deze aanpak werkt en Teylingen gaat binnenkort ook beginnen.  Een mooie ontwikkeling, dat we buurtbemiddeling kunnen inzetten.”

In gesprek

Burgemeester Lies Spruit is een groot voorstander van de buurtbemiddeling, maar rekent ook op de positieve inzet van de buren zelf. “Soms escaleren conflicten tussen buurtgenoten tot gerechtelijke procedures of zelfs geweld. Om dat te voorkomen is buurtbemiddeling een goed instrument om buurtgenoten weer met elkaar in gesprek te brengen.”

Veel effectiever

Teamchef Henk Woppenkamp van de politie is blij dat ruzies nu op deze manier worden opgepakt. “Onze wijkagenten worden nu vaak bij deze ruzies betrokken. Dat trekt een zware wissel op onze capaciteit, terwijl het strikt genomen geen politietaken zijn. Inschakelen van een buurtbemiddeling is ook vaak veel effectiever.”