7 juni 2022

Overeenkomst voor huurwoningen aan de Frans Halsstraat

Het college van B&W van Lisse heeft akkoord gegeven voor de overeenkomst tussen de gemeente en Woonstichting Stek voor de bouw van vijftig sociale huurwoningen aan de Frans Halsstraat 6. Deze plek is ook bekend als de locatie van de voormalige Rembrandtschool. Vandaag tekenden Stek en wethouder Jolanda Langeveld de officiële stukken.

Wens gemeenteraad

De bouw van de sociale huurwoningen past volgens wethouder Jolanda Langeveld in het beleid van de gemeente Lisse om een goed evenwicht te vinden in de typen woningen in het dorp. Voor zowel jonge als oudere inwoners. “Er is in Lisse naast koopwoningen ook een grote vraag naar sociale huurwoningen. Het plan komt tegemoet aan de eisen van het Woonprogramma en aan de wens van de gemeenteraad om gebruik te maken van de mogelijkheden voor hoogbouw in het dorp.” De gemeente wil door het inzetten van lokaal maatwerk de woningen zoveel mogelijk aanbieden aan inwoners van Lisse.

Doorstroming

De gemeente kiest in haar beleid voor de bouw van duurzame woningen, in hoog- en laagbouw. Door te bouwen ontstaat er ook meer ruimte voor doorstroming. Inwoners die kleiner willen wonen, laten vaak woonruimte achter voor gezinnen. Deze zorgen op hun beurt dat er woningen voor starters vrijkomen.

Bewonersbijeenkomsten

In juni en oktober 2021 en in februari 2022 hebben er bewonersbijeenkomsten plaatsgevonden over het plan voor de woningbouw. Bewoners hebben hier hun vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Zowel gemeente als Stek begrijpen dat dit plan voor omwonenden een behoorlijke verandering betekent. “We streven naar een ontwerp dat goed past in de omgeving”, zegt manager Vastgoed Emile Linotte van Stek. “Daarom is het belangrijk dat we de buurt betrokken houden.” Stek en de gemeente blijven in de vervolgfase dan ook in gesprek met de inwoners over de uitstraling van het gebouw, het groen en de inpassing in de omgeving.

Vervolg van het proces

Als gevolg van het besluit van het college is het ontwerpbestemmingsplan vrijgegeven voor het zienswijzentraject. Dit betekent dat iedereen van 8 juni 2022 tot en met 19 juli 2022 de gelegenheid hebben om een reactie te geven op de plannen. Nadat deze reacties zijn beoordeeld, wordt het bestemmingsplan - al dan niet aangepast - in oktober ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.