10 maart 2022

Veel eensgezindheid bij Politiek Café Teylingen

Ook de Bollenstreek gaat volgende week weer naar de stembus. Stek doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, maar is wel van de partij. Al was het maar omdat de gemeenten - mét de huurdersorganisaties - een belangrijke partner zijn om onze ambities in Prestatieafspraken te gieten en te verwezenlijken.

Oplossingen

In de aanloop naar de stembus organiseerden we in ons werkgebied verschillende politieke cafés, om raadsleden en verkiesbare kandidaten mee te nemen in de feiten en dilemma's rond de sociale volkshuisvesting en gezamenlijk te zoeken naar oplossingsrichtingen. In het najaar van 2021 gebeurde dat al in Noordwijk (samen met woningcorporatie Sint Antonius van Padua uit Noordwijkerhout), onlangs nog in Lisse en gisteravond in Teylingen.

Gevoelige keuzes

Tijdens de bijeenkomst in Cheers! in Voorhout schetsten bestuurder Hans Al van Stek en manager Strategie & Beleid Bart Tiesinga verschillende dilemma's voor de (aspirant-)raadsleden. Welke gevoelige keuzes maak je voor een rechtvaardige woningverdeling? Wie geef je voorrang? Hoe stimuleer je doorstroming? Waar kan er nog worden gebouwd? En voor welke woningtypen kies je dan?

Raadsbreed akoord

Gewapend met de kennis en inzichten die de Stek-managers overbrachten, klonk uit de zaal uiteindelijk de oproep om na de verkiezing te werken aan een raadsbreed akkoord om het complexe volkshuisvestingsvraagstuk aan te pakken.