13 maart 2023

Feestelijke opening Offem Zuid

Met de overhandiging van een fotocollage voor de centrale hal van ieder gebouw werden gebouwen Strandwal en Nieuwe Duinen van het project Offem Zuid feestelijk geopend. De nieuwe huurders ontvingen in januari al hun sleutel. Ontwikkelcombinatie Nieuw Offem Zuid (ONOZ), de gemeente Noordwijk en Woonstichting Stek en openden de twee gebouwen.

Noordwijkers

Alle huurders van de 68 energiezuinige appartementen, komen uit Noordwijk. Zo'n 26 huurders hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om binnen Noordwijk door te stromen. Dit geeft mogelijkheden voor anderen om in aanmerking te komen voor een woning in de gemeente. Daarnaast hebben starters de kans gekregen om in dit appartementengebouw op zichzelf te gaan wonen. "Ik wilde heel graag kleiner wonen en in Noordwijk blijven." zegt een huurder. Hans Al, bestuurder van Stek: "Deze betaalbaar energiezuinige sociale huurwoningen in Noordwijk zijn een mooie aanvulling op het sociale huuraanbod in Noordwijk." 

Wethouder Eberhart van de Gemeente Noordwijk ziet een opgave. "Het is belangrijk dat we bij elk project de kansen om sociale huur en sociale koop voor onze inwoners te realiseren maximaal benutten. Stap voor stap meer en meer betaalbare woningen bouwen waaraan zo'n enorme behoefte is. Dat lukt alleen als we hier ons met elkaar voor blijven inspannen."

Succesvolle samenwerking

De ontwikkeling van het gebied Offem Zuid werd in 2016 gestart met de samenwerking tussen de gemeente Noordwijk, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Van Rhijn projectontwikkeling. Samen met Van Rhijn Bouw, landschapsarchitect Bosch en Slabbers en meerdere architecten; waaronder Van Manen, Venster Architecten en Stol architecten, is Offem Zuid gebouwd in een integrale samenwerking tussen alle partijen. Fase 1 startte in 2018. In 4 jaar tijd zijn 254 woningen gebouwd. De 68 sociale huurappartementen in fase 5 zijn samen met Stek ontwikkeld en vormen voor ONOZ de afronding met als resultaat een wijk met duurzame woningen van hoge kwaliteit met oog voor detail en authentieke kenmerken.

Jan van Duijn, Van Rhijn Projectontwikkeling laat weten hoe bijzonder hij de samenwerking heeft ervaren. "De ontwikkeling van Offem Zuid startte net na de financiële crisis en werd afgerond in een heel ander economische tijd. Gedurende de ontwikkeling werd het lastiger de hoge kwaliteit vast te houden. Maar het lukte toch. Vooral met wederzijds respect en vertrouwen."

Gezamenlijke belangen

De laatste fase betrof de ontwikkeling van twee gebouwen met in totaal 68 appartementen voor Woningstichting Stek. Een complexe opgave. Ontwikkelingsmanager Theo van der Plas van BPD: "De oplossing werd gevonden in een totaalaanpak met gezamenlijke belangen. Stek en ONOZ zijn vanaf de ontwerpfase betrokken. Hiermee is de kwaliteit verhoogd en zijn budgetten optimaal  gebruikt. Het resultaat is prachtig. De twee gebouwen hebben een corridorontsluiting. In het atrium met daklicht is een in het oog springende stalen trap met houten delen gemaakt. Hier ontmoet je buren vanzelf."  Volgens de gemeente Noordwijk is dit project een schoolvoorbeeld van hoe je zou moeten samenwerken om een hoger doel te dienen. Yvonne Wullink en Mathy van Schie kijken terug op een intensief maar succesvolle ontwikkeling. "Belangrijk bij samenwerking is elkaar optimaal te informeren en respect voor de verschillende belangen te hebben. Wij hebben de samenwerking met ONOZ als prettig ervaren."

Knipoog naar vroeger

Offem Zuid ligt tussen het Landgoed Offem en de Beeklaan. De architectuur is hier voor een gedeelte geïnspireerd op de authentieke bebouwing aan de Voorstraat, het Lindenplein en Landhuis Klein Offem in Noordwijk Binnen. De twee gebouwen hebben namen gekregen die binding hebben met de plek: Strandwal en Nieuwe Duinen. De grond waar de twee complexen staan, waren vroeger een strandwal en oude duinen. De contouren van de bodemlagen zijn hierin goed zichtbaar, zo staat het omschreven in het archeologisch onderzoek van 2017. Verder zijn ook diverse vondsten van oude bewoning gevonden. De nieuwe huurders zijn dus niet de eerste bewoners van dit stukje Noordwijk.