12 oktober 2023

Wijkschouw Patrimoniumbuurt Hillegom

Vandaag is een ronde gemaakt in de Patrimoniumbuurt in Hillegom. Het buurthuis van speeltuinvereniging De Kapertjes was het start- en eindpunt van de wandeling.

Aanwezig

Een typische najaarsdag met wat regen en zon. In het buurthuis van speeltuinvereniging De Kapertjes verzamelden afgevaardigden van gemeente Hillegom (onder andere wethouder Maarten Dijkshorn), Meerlanden, het Raamwerk, WelzijnsKompas, Handhaving (BOA), bewoners van de wijk en medewerkers van Stek. De nieuwe bestuurder van Stek, Joke van den Berg, haakte deze ochtend ook aan. De politie en Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek waren er deze ochtend helaas niet bij. Onder het genot van een kop koffie werd de wijkschouw ‘afgetrapt’. 

Bij een wijkschouw kijken we met betrokken organisaties en bewoners onder andere naar de leefbaarheid in de buurt. En wat beter kan. Denk aan het onderhoud van de straat of speeltuintjes maar ook de sociale verbinding, sloop- en nieuwbouwprojecten, verkeer, veiligheid, tuinonderhoud. Alles wat opvalt in de buitenruimte komt aan de orde.

Leefbaarheid

Een belangrijk gesprekspunt was verbinding in de buurt. Welke behoefte op dat vlak leeft. In de buurt zijn een grote renovatie afgerond en start binnenkort een sloop-nieuwbouwproject . Dit heeft zo zijn effect in de buurt. De groep bezocht een woning die in het sloopproject zit. Daarnaast ontving een gastvrije huurder de groep in een gerenoveerde woning. Andere onderwerpen kwamen ook aan bod: het plaatsen van afval en afgedankte spullen op straat, onderhoud van achtertuinen, rolcontainers en groenonderhoud van achterpaden. Wie doet wat. Vermoedens van woonfraude zijn besproken en bekeken. Wat is nodig om daar iets aan te kunnen doen.

Buurthuis

De ontvangst en nazit in het gebouw van De Kapertjes was hartverwarmend. Een actieve groep mensen zorgt voor een plek in de buurt waar veel activiteiten worden georganiseerd. Zij hebben goede punten, opmerkingen en ideeën op tafel gelegd.De punten uit de schouw zijn genoteerd. Hieruit volgt een actieplan met afspraken die de verschillende organisaties oppakken. Alle deelnemers aan de schouw houden elkaar op de hoogte van de voortgang.