9 februari 2023

Wonen met een plus in Hillegom

Marente en Woonstichting Stek hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van ‘wonen met een plus’ op de locatie van de voormalige Savioschool.

Het nieuwe gebouwen krijgt 39 toekomstbestendige appartementen voor 55-plussers. Hiervan worden 22 woningen beschikbaar voor bewoners met een intensieve en langdurige zorgvraag. Verder krijgt het gebouw een gemeenschappelijke ruimte die bijdraagt aan ontmoeten en leefplezier. De bouw start in 2024.

Wonen en zorg

Bestuurder Anne Leemhuis van Marente is blij met deze samenwerking. “Wij staan voor een leven waarin mensen zo zelfstandig mogelijk én met elkaar verbonden zijn. Met deze ontwikkeling kan een mix van mensen met en zonder zorg, vitaal en op een moderne manier ouder worden. En ook via het zorgpakket ‘volledig pakket thuis’ (vpt) rekenen op de zorg die zij nodig hebben.”  Het vpt is een 'pakket zorg' voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Bij een vpt blijft iemand thuis wonen en levert een zorginstelling het volledige pakket zorg.

Wonen met een plus

Hans Al, bestuurder van Stek ziet in de ontwikkeling van deze locatie een moderne combinatie van wonen en leven. “Wonen met een plus is gericht op woon- en leefgemak zodat bewoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Het gebouw heeft bijvoorbeeld een toegankelijke indeling, toegepaste slimme technologie en een gemeenschappelijke ruimte. Daarnaast kunnen bewoners als het nodig is gebruik maken van uitgebreide zorg van Marente.”

Inspiratie

Marente en Stek raakten geïnspireerd door de visie en projecten van HevoFame. Het was dan ook een logische stap om gezamenlijk een woongebouw met een plus te ontwikkelen. Het ‘plusgedachtegoed’ gaat uit van wederkerigheid, het zoeken naar veerkracht, verbinden met elkaar en het in stand houden van een positieve gezondheid. Hieraan draagt iedereen bij: de bewoners, familie, mantelzorgers, de (zorg)professionals én het sociale netwerk en de samenwerkingspartners. Iedereen stimuleert elkaar om steeds actief op zoek te gaan naar de samenwerking en inzet van bijvoorbeeld verenigingen en buurtontwikkelingen.

Uitwerken

Nu de afspraken voor de ontwikkeling zijn ondertekend, worden de plannen verder uitgewerkt. Denk aan het zoeken van een partij die het complex gaat bouwen. En het verder uitwerken van de invulling van de gemeenschappelijke ruimte. Deze ruimte krijgt een belangrijke rol in het invullen van het thema 'ontmoeting'. Denk bijvoorbeeld aan het gezamenlijk met andere (welzijns)partners organiseren van activiteiten die ontmoeting stimuleren. De planning is om begin 2024 te starten met bouwen en het gebouw in 2025 in gebruik te nemen.