Home > Ik huur > Huurverhoging

Huurverhoging

Ieder jaar mogen wij de huur verhogen. De overheid stelt hiervoor jaarlijks een maximaal percentage vast. Dit geldt voor alle sociale huurwoningen. De nieuwe huurprijs mag niet uitkomen boven de maximale huurprijs die voor de woning geldt.

Ieder jaar ontvangt u op uiterlijk 30 april van ons het nieuwe voorstel voor de huurverhoging. Wij informeren u in een brief.

De nieuwe huur gaat in op 1 juli van dat jaar.

 

 


Veelgestelde vragen

 • Heeft de huurverhoging effect op de huurtoeslag?

  Ja. Wij geven de nieuwe huurbedragen direct door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst past deze bedragen pas in december aan bij de nieuwe beschikking van januari. Dit gebeurt wel met terugwerkende kracht. Voor verder informatie hierover verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst.

  Gaat de huurtoeslag ook omhoog bij de huurverhoging op 1 juli?

  Nee, de toeslag wordt niet direct aangepast. Het bedrag dat u maandelijks ontvangt blijft hetzelfde. Begin volgend jaar krijgt u van de Belastingdienst een definitieve berekening van het voorafgaande jaar. Daarin is de jaarlijkse huurverhoging wel verwerkt.

 • Hoe komt de Belastingdienst aan het aantal personen op de huishoudverklaring?

  De Belastingdienst haalt de gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente.

 • Ik ben gehandicapt of chronisch ziek. Krijg ik dan ook een inkomensafhankelijke huurverhoging?

  Chronisch zieken of gehandicapten kunnen bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging in de volgende gevallen:

  • de woning is aantoonbaar aangepast in het kader van de wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  • een bewoner is rolstoelafhankelijk
  • een bewoner heeft een indicatie voor structurele thuiszorg van ten minste 10 per week
  • een bewoner heeft mantelzorg toegekend gekregen
  • een bewoner is blind
 • Ik wil bezwaar maken tegen mijn 1,6% huurverhoging. Waar stuur ik het bezwaarformulier van de huurcommissie naar toe?

  U kunt dit sturen naar: Stek, Postbus 126, 2160 AC in Lisse.

 • Mijn huurprijs komt na de huurverhoging boven € 720,42 uit. Heeft dit gevolgen voor mijn huurtoeslag?

  Nee. Een huurder die al huurtoeslag ontvangt, behoudt deze huurtoeslag. Dit is een verworven recht.

 • Mijn inkomen is onbekend. Welke huurverhoging krijg ik dan?

  Als Stek voor uw huishouden geen huishoudverklaring over 2018 van de Belastingdienst heeft ontvangen, dan voeren wij standaard geen inkomensafhankelijke huurverhoging door. Dit jaar krijgt u een huurverhoging van 1,6% (inflatie)

 • Wat gebeurt er als ik de nieuwe huurprijs niet betaal?

  Als u de nieuwe huurprijs niet betaalt dan loopt u een huurachterstand op. Na 2 aanmaningen starten wij een incassoprocedure. De kosten hiervoor zijn voor uw rekening. Bent u het niet eens met uw nieuwe huurprijs dan moet u bezwaar indienen. Als u bezwaar maakt betekent dit dat u uw nieuwe huurprijs wel gewoon moet betalen. Teveel betaalde kosten krijgt u naderhand eventueel terug.

 • Wat gebeurt er als mijn bezwaar wordt toegekend?

  Bij toekenning van uw bezwaar stuurt Stek u direct een aangepast huurverhogingsvoorstel toe.

 • Wat moet ik doen als het aantal personen op de huishoudverklaring niet klopt?

  Wij adviseren u om zelf bij de gemeentelijke BRP (Basis Registratie Personen) te controleren hoeveel personen er staan ingeschreven op uw adres. U kunt hiervoor naar uw gemeentehuis. Als blijkt dat uw huishoudinkomen op basis van een verkeerd aantal personen is berekend, dan kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging.

  Bezwaar kunt u maken door het Bezwaarformulier 2018 te printen, in te vullen en aan Stek toe te sturen, Postbus 126, 2160AC Lisse.

 • Wat zijn de percentages van de huurverhoging 2019 die Stek hanteert?

  Per 1 juli 2019 gelden de volgende percentages voor maximale huurverhoging:

  ·       1,6% voor huishoudinkomens tot € 42.436

  ·       5,6% voor huishoudinkomens boven € 42.436 (inflatie 1,6% +4%) met < huur € 720,42

  ·       1,6% voor huishoudinkomens > € 42.436 die een kale huurprijs hebben > € 720,42 

  ·       1,6% voor vrije sectorhuurwoningen

  ·       1,6% voor parkeerplaatsen

  ·       1,6% voor garages

  ·       2,6% voor erfpachtwoningen

  ·       1,6% voor scootmobielstallingen

 • Weet Stek mijn exacte inkomen?

  Nee. Stek weet alleen in welke inkomenscategorie u valt.

 • Welke momenten zijn belangrijk voor het bepalen van de huurverhoging?

  Ieder jaar voor 1 mei doet Stek u een schriftelijk voorstel voor een huurverhoging. Tot 1 juli kunt u bezwaar maken tegen dit voorstel. Op 1 juli gaat de huurverhoging in.

 • Wie beoordeelt het bezwaar en van wie krijg ik een reactie over mijn bezwaar?

  Stek beoordeelt uw bezwaar en geeft u een reactie. Deze reactie is een toekenning of afwijzing van uw bezwaar. Wanneer Stek niet akkoord gaat met uw bezwaar en u trekt het bezwaar niet in, dan stuurt Stek uw bezwaar door naar de Huurcommissie.

Handige downloads en links

Gerelateerde documenten