Home > Ik huur > Servicekosten

Servicekosten

Woont u in een flat of appartement? Dan betaalt u niet alleen huur, maar ook servicekosten voor gemeenschappelijke voorzieningen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het gebruik van de lift, de verlichting in de hal of het schoonmaken van uw woongebouw.

In uw huurcontract staat welk bedrag u betaalt voor deze servicekosten. De servicekosten kunnen per woongebouw verschillen, omdat de kosten niet voor ieder woongebouw hetzelfde zijn.

 


Veelgestelde vragen

  • Ik wil bezwaar maken tegen de afrekening van de Stook- en Servicekosten. Hoe doe ik dat?

    U kunt uw bezwaar bij Stek indienen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@stek-wonen.nl of stuur uw bezwaar per brief naar Stek, Postbus 126, 2160 AC Lisse. 

  • Uit welke onderdelen bestaat de huurprijs?

    De huurprijs is een optelling van de kale huur, servicekosten en bijkomende kosten. Dit samen noemen we de bruto huur.