Reglementen en codes

Wij werken volgens een samenstel van afspraken.

Bestuursreglement

In het Bestuursreglement staan afspraken over onder andere de samenstelling en werking van het bestuur.

> naar Bestuursreglement