CORONA aangepaste dienstverlening

Reglementen en codes

Wij werken volgens een samenstel van afspraken.

Bestuursreglement

In het Bestuursreglement staan afspraken over onder andere de samenstelling en werking van het bestuur.

> naar Bestuursreglement

Integriteitcode en klokkenluiderregeling

Stek heeft een integriteitscode, een regeling over het omgaan melden van vermoeden misstand of integriteitsschending (klokkenluidersregeling) en een klachtenregeling ongewenst gedrag.

Integriteitcode en klokkenluiderregeling