CORONA balie Noordwijk gesloten, Lisse alleen op afspraak open

Reglementen en codes

Wij werken volgens een samenstel van afspraken.

Bestuursreglement

In het Bestuursreglement staan afspraken over onder andere de samenstelling en werking van het bestuur.

> naar Bestuursreglement

Integriteitcode en klokkenluiderregeling

Stek heeft een integriteitscode, een regeling over het omgaan melden van vermoeden misstand of integriteitsschending (klokkenluidersregeling) en een klachtenregeling ongewenst gedrag.

Integriteitcode en klokkenluiderregeling