Huurverlaging

Vanaf 1 juli 2023 hebben huurders van een sociale huurwoning met een hoge huur en een laag inkomen recht op huurverlaging. Deze huurverlaging staat in de wet. Huurders van Stek die voor huurverlaging in aanmerking komen ontvangen begin mei een brief.

Lagere huur

Was het inkomen van uw huishouden in 2021 minder dan 120% van het minimuminkomen en is uw huur meer dan € 575,- per maand? Dan verlagen wij de huur naar € 575,-.

Kreeg u in mei geen brief dat u huurverlaging krijgt, maar denkt u dat u hier wel recht op heeft? Neem dan contact met ons op.

Als u 2021 een laag inkomen had, hoeft u niets te doen. U krijgt in mei vanzelf bericht van ons over de huurverlaging.

Als u recht heeft op huurverlaging, gebeurt dat op 1 juli 2023. Met hoeveel de huur omlaag gaat, is voor iedereen verschillend.
We verlagen de huur naar € 575,03 per maand.

Nee, dat is niet nodig. Wij horen van de Belastingdienst of u wel of niet recht heeft op huurverlaging.
De Belastingdienst vertelt niet hoeveel u precies in 2021 heeft verdiend.

U krijgt de eenmalige huurverlaging in de volgende situatie:

  • - U woont op 1 maart 2023 in uw huurwoning.
  • - Uw huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand.
  • - U woont alleen en uw inkomen is lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt). (peildatum belastingjaar 2021)
  • - U woont met 2 of meer personen en uw inkomen is lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt). (peildatum belastingjaar 2021)