Huurverlaging

Sinds 1 juli 2023 hebben huurders van een sociale huurwoning met een hoge huur en een laag inkomen recht op eenmalige huurverlaging.

Aanvragen

De eenmalige huurverlaging staat in de wet. Huurders van Stek die hiervoor in aanmerking komen, kunnen een aanvraag doen. Dit is mogelijk tot 30 december 2024. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een eenmalige huurverlaging:

  • U heeft niet eerder een eenmalige huurverlaging toegekent gekregen;
  • U huurt de huidige woning vanaf 28 februari 2023 of eerder;
  • Het inkomen van uw huishouden was de afgelopen zes maanden minder dan 120% van het minimuminkomen;
  • Uw huur is meer dan € 577,91 per maand.

Bij toekenning verlagen wij de huur naar € 577,91.
> naar aanvragen huurverlaging

Veelgestelde vragen

U kunt mogelijk huurverlaging aanvragen. Dat kan als u en uw huishouden in de afgelopen zes maanden een laag inkomen had. De hoogte van het inkomen van uw huishouden is hier belangrijk.

U kunt het via de website aanvragen. U schrijft een verklaring met hoeveel personen u woont, met de geboortedata. U voegt de loonstroken van de afgelopen zes maanden van iedere bewoner toe.

Als u recht heeft op huurverlaging, dan gaat dat na de eerste volledige maand in. Als u bijvoorbeeld op 5 januari de aanvraag doet, dan gaat het per 1 maart in. 

We verlagen de huur naar €577,91

Ja. U toont aan dat u in aanmerking komt met alle loonstroken van de afgelopen zes maanden. Dat doet u bij de aanvraag op de website.

U heeft recht op huurverlaging als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U woont op of voor 1 maart 2023 in uw huidige sociale huurwoning.
  • U heeft niet eerder een huurverlaging gehad.
  • De kale huur is hoger dan €577,91.
  • Uw huishouden heeft minimaal 6 maanden voor de aanvraag een inkomen van 120% van het minimuminkomen. De inkomensgrenzen van 2024 zijn:

Eenpersoonshuishoudens tot AOW-leeftijd: € 24.840 per jaar

Eenpersoonshuishoudens vanaf AOW-leeftijd: € 26.430 per jaar

Meerpersoonshuishoudens tot AOW-leeftijd: € 32.370 per jaar

Meerpersoonshuishoudens vanaf AOW-leeftijd: € 35.150 per jaar