CORONA meeste beperkingen opgeheven

Eenmalige huurverlaging

In 2021 hebben huurders van een sociale huurwoning met een hoge huur en een laag inkomen recht op een eenmalige huurverlaging. We hebben een aantal huurders die gezien de huur van hun woning mogelijk hiervoor in aanmerking komen. ‘Eenmalig’ betekent dat we de huur in 2021 een keer verlagen. Dat is vanaf dat moment uw nieuwe kale huur (de huur zonder servicekosten). Deze regeling geldt alleen voor huurders in een zelfstandige sociale huurwoning

Automatisch of zelf aanvragen?

> Had u in 2019 een laag inkomen?

Dan krijgt u automatisch bericht over de huurverlaging. Dit bericht ontvangt u van ons voor 1 april 2021. De huurverlaging gaat dan in vanaf 1 mei. U wordt ook vrijgesteld van de huurverhoging van dit jaar.

> Had u in 2020 een daling van uw inkomen?

En was uw inkomen minimaal zes maanden lager? Dan kunt u tot 31 december 2021 een aanvraag doen. Als uw verzoek wordt toegekend, dan verlagen wij de huur vanaf de tweede maand  nadat uw verzoek is ontvangen.

Heb ik recht op de eenmalige huurverlaging?

Dit hangt af van de hoogte van uw huur zonder servicekosten (kale huur), het totale belastbaar inkomen en hoe uw huishouden eruit ziet. Was uw inkomen in 2019  onder het maximale inkomen? Of is uw kale huur hoger dan hieronder genoemd? Dan kunt u in aanmerking komen voor de eenmalige huurverlaging.

Aanvragen eenmalige huurverlaging

Komt u in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging? Vul dan het aanvraagformulier in. Bij het invullen vragen wij u verschillende documenten te uploaden:

  • Een speciaal uittreksel BasisRegistratie Personen van uw gemeente. Let op: U moet aangeven dat uw huisgenoten met geboortedatum ook vermeld worden.
  • Uw inkomensgegevens

> Formulier aanvraag eenmalige huurverlaging

Extra informatie nodig?

Hieronder staan de meest gestelde vragen over dit onderwerp. Meer informatie over eenmalige huurverlaging:

> Rijksoverheid

> Woonbond

U hoeft zelf geen huurverlaging aan te vragen als u een te laag inkomen in 2019 had. U ontvangt uiterlijk 1 april 2021 een brief van ons met daarin het definitieve besluit over de eventuele huurverlaging.

U dient wel huurverlaging aan te vragen als uw inkomen in 2020 te laag was. U vult hiervoor het formulier huurverlaging in.

De woonbond heeft lang gepleit voor een eenmalige huurverlaging. Woningcorporaties moeten passend toewijzen. Dit betekent dat iemand een woning huurt die past bij het inkomen. Sommige huurders betalen een te hoge huur in verhouding tot het inkomen. Om dit weer passend te maken, wordt de huur voor deze huurders eenmalig verlaagd. 

De huurtoeslag is afhankelijk van uw inkomen, samenstelling van uw huishouden en de hoogte van uw huur. Het kan dus zijn dat u na de eenmalige huurverlaging minder huurtoeslag ontvangt. U ontvangt geen huurtoeslag over het gedeelte van de huur boven de aftoppingsgrens en dat is juist het deel wat verlaagd wordt. Daarom gaat u er door de huurverlaging op vooruit.

Wanneer u een voorstel tot huurverlaging van Stek krijgt, gaat dit in per 1 mei 2021. Wanneer u zelf huurverlaging aanvraagt gaat dat 2 maanden na uw aanvraag in, op de eerste dag van de maand.