Plaagdieren

We hebben ze liever niet in en om ons huis: plaagdieren. Denk aan wespen, muizen of mieren. Als het er niet teveel zijn kan het geen kwaad. Maar soms ontstaat een echte plaag. Wat kunt u dan doen?

Bestrijden

Huurders zijn zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van: muizen, gewone mieren, muggen, vlooien, wandluizen en zilvervisjes. Ook wespennesten die niet aan de woning vastzitten horen hierbij. Mogelijke kosten voor de bestrijding zijn voor eigen rekening.

Wespen of kakkerlakken

Is er sprake van wespennesten die aan een woning vastzitten of van kakkerlakken? In dat geval kunt u de overlast bij ons melden. Stek beoordeelt de situatie en verwijdert het wespennest of bestrijdt de plaag als dat nodig is.

Ratten

Heeft u overlast van ratten? Wij raden u aan contact op te nemen met de gemeente.

Voorkom overlast

Het is het beste om te voorkomen dat plaagdieren overlast geven.

Deze maatregelen zijn gemakkelijk en heel effectief:

 • Kom snel in actie als u plaagdieren ontdekt; Voorkom een echte plaag!
 • Bewaar voedsel goed afgesloten. Ook honden-, katten-, en ander dierenvoer
 • Voer geen dieren in de buurt! Geef bijvoorbeeld geen brood aan eenden en vogels
 • Zet geen volle vuilniszakken op het balkon of naast vuilcontainers

Meer informatie over het voorkomen van plaagdieren:

> naar website milieu centraal 
> naar website ggd 

Veelgestelde vragen

Ratten kunnen ziektes overbrengen op mensen, vee of huisdieren. Verspreiding van veeziekte, varkenspest, pseudovogelpest, trichinosis, en ziekte van Aujeszky.

Zo kunt u ratten bestrijden:

 1. Maak uw woning of schuur onaantrekkelijk en/of ontoegankelijk.
 2. Bewaar voedsel goed afgesloten, ook in de schuur of garage.
 3. Sluit dierenhokken (bijvoorbeeld van kippen of konijnen) af voor ratten met fijn gaas. Zorg dat ratten niet bij het eten van de dieren kunnen.
 4. Zet vuilniszakken nooit naast de container, doe ze er altijd direct ín.
 5. Neem altijd contact op met de gemeente, als u het vermoeden heeft dat het gaat om een plaag.
 6. De gemeente is er verantwoordelijk voor dat de populatie ratten binnen acceptabele marges blijft.

Een duif poept zo’n 14 kilo per jaar, dit zijn zeer giftige stoffen. Duiven geven stank en geluidoverlast. Zij kunnen drager zijn van allerlei parasieten zoals mijten, teken, vlooien, vogelwandluizen en veerluizen. Verwilderde duiven kunnen ziektes overbrengen. De uitwerpselen tasten steen en andere gevelmaterialen aan en bevuilen straten en woningen.

Zo kunt u duiven bestrijden:

 1. De beste manier om duiven te bestrijden, is ervoor te zorgen dat ze niet kunnen nestelen en er geen voedselaanbod is.
 2. U kunt ook duivenpinnen plaatsen op randen waar ze graag zitten.
 3. Voer duiven niet. Dit is niet alleen ongezond voor duiven en vogels, u houd het probleem ook in stand.

Wespen kunnen hinderlijk zijn en soms pijnlijke steken toebrengen.
Het hoofdbestanddeel van gif-wespen bestaat uit histamine en apitoxine, een steek is meestal ongevaarlijk behalve als de steek direct in het bloedvat plaatsvindt of als men overgevoelig is voor deze giftige stoffen.
Wordt een persoon na een wespensteek bleek, onpasselijk of duizelig, ga dan direct naar de huisarts of EHBO bij een ziekhuis.

Zo kunt u wespen bestrijden:

 1. Plaats horren in open ramen en deuren.
 2. Zorg voor afgesloten vuilcontainers en afvalemmers.
 3. Stop nooit de uitvliegopening van het nest dicht. Als het nodig is laat deze dan professioneel behandelen. U betaalt de kosten zelf.
 4. Mocht er een wespennest in de spouw van uw huurwoning zitten, neem dan contact op met Stek. Als Stek beoordeelt dat het nest moet worden verwijderd, betalen zij de kosten.

Muizen kunnen ziektekiemen verspreiden, ze bevuilen voedselvoorraden, kunnen knaagschade veroorzaken en uw rust verstoren. 

Zo kunt u muizen bestrijden:

 1. Voorkom zoveel mogelijk het aanbod van voedsel. Sluit voedsel af in stevige bakken. Heeft u huisdieren? Laat dan ‘s nachts geen eten in de voerbakken achter!
 2. Dicht naden en kieren in meterkasten en onder keukenblokken waar mogelijk. Doe dit met materiaal met een open structuur zoals staalwol.
 3. Gebruik klapvallen.